OVER HET ORKEST


De pioniers van onze Symfonische Kring hadden bij de stichting in 1886 zeker niet het minste vermoeden dat hun lovenswaardige inspanningen tot op heden in ere zouden gehouden worden. Heel bescheiden -met de toen beschikbare muzikanten en middelen- waren ze van wal gestoken. Toch kende hun streven van meet af aan een succesvolle opgang, en genoten zij vrijwel onmiddellijk regionale belangstelling.


Diverse besturen en talrijke muzikanten hebben gedurende vele tientallen jaren met volle ijver deze trend voortgezet, zodat we u vandaag een volwaardig symfonisch orkest kunnen voorstellen met tal van geschoolde liefhebbersmuzikanten.


Gedurende een lange groeiperiode waren de activiteiten zeer afwisselend: van concerten en liefdadigheidsfeesten tot samenwerking met toneelverenigingen, van revues en Vlaamse kermissen tot operettes, van optredens met bekende zangers tot jaarbeursconcerten.


De "Symfonie" zag haar werk bekroond, toen ze in 1928 de eretitel "Koninklijke Vereniging" verwierf. Tussen glansperiodes door moest ze ook de narigheid van twee oorlogen overbruggen. Niettemin waren er telkens weer enthousiaste werkers, die nieuwe muzikanten aanspoorden tot grote prestaties met als orgelpunt in 1961, een vijfenzeventig jarig jubileumfeest.


Vandaag zijn we aan meer dan 50 spelende leden toe. Geleid door uiterst bekwame dirigenten en onder impuls van een actieve bestuursploeg, durven we zonder schroom de toekomst aan.

Naast ons jaarlijks vast stramien met 3 concerten -sinds 1988 steeds opgevoerd in C.C. De Werf te Aalst- waren er de laatste decennia toch bijkomende uitschieters en optredens op verzoek.


Vanaf 1955 hebben we radicaal geopteerd om een vereniging te zijn, die zich niet alleen wil wijden aan klassieke muziek maar ook moderne bewerkingen opvoert, vrij van filosofische of politieke gebondenheid. Dat we desondanks deze opstelling zijn uitgegroeid tot één van de weinige onafhankelijke symfonische orkesten in Vlaanderen, danken we aan onze talrijke leden, steunende leden en sponsors.


Secties

SYMFONISCHE KRING AALST

DOOR EENDRACHT GROOT

 

Koninklijke Symfonische Kring Aalst is een symfonisch orkest samengesteld uit een 50-tal gemotiveerde amateurs aangevuld met gevestigde professionele musici. 

CONTACT

 

Steenland 7A, 9300 Aalst.

info@symfonischekringaalst.be

Tel.: 053 - 78 61 81